Contact

We are available
all over Poland

Call:

(+48 22) 632 11 64

Email:

sekretariat@warynski-trade.pl

WARYŃSKI TRADE Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 118,

05-077 Warszawa

Tel./Fax.:  (+ 48 22) 632 11 64

NIP: 527-010-46-40

Spółka jest zarejstrowana
w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie;
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000045537

Wysokość kapitału zakładowego:
2 033 150,00 PLN


Chairman of the Board

Hubert Pieknik
tel.: (+ 48 22) 632 11 64
e-mail: sekretariat@warynski-trade.pl


Member of the Board

Arkadiusz Kurek
tel.: (+ 48 22) 632 11 64
e-mail: sekretariat@warynski-trade.pl


Board assistant

Aneta Michalak-Maciejewska
tel.: (+ 48 22) 632 11 64
e-mail: sekretariat@warynski-trade.pl

 

Import-export
tel.: (+ 48 22) 632 16 40
e-mail: bex@warynski-trade.pl


Service
tel.: (+ 48 22) 632 67 69

e-mail: serwis@warynski-trade.pl


Spare parts

tel.: (+ 48 22) 836 30 29
e-mail: bcz@warynski-trade.pl


Warsaw office
tel.: (+ 48 22) 632 39 56
e-mail: bkm@warynski-trade.pl


Stalowa Wola office

Al. Jana Pawła II 2a
37-450 Stalowa Wola
tel.: (+ 48 15) 844 58 46
e-mail: bst@warynski-trade.pl